© ChanQuanShu
DaoYin YangSheng
DaoYin YangSheng has many different exercise routines.
Exercise Routines
Yangsheng Taiji Routines
Exercise
Function
Hanzi
Yang Sheng Tai Ji Zhang 1
Heart & Lungs
Yang Sheng Tai Ji Zhang 2
Kidneys & Spleen
Yang Sheng Tai Ji Zhang 3
Liver & Gallbladder
Yang Sheng Tai Ji Jian
General health
Yang Sheng Tai Ji Dao
General health
Routines for Systems & General Health
Exercise
Function
Hanzi
Yu Zhen Bu Yuan Gong
Reproductive/urinary systems
Shu Gan Li Dan Gong
Liver/Gallbladdder health
Shu Xin Ping Xue Gong
Cariovascular system
He Wei Jian Pi Gong
Digestive system
Yi Qi Yang Fei Gong
Respiratory system
Shu Jin Zhuang Gu Gong
Musculoskeletal system
Dao Yin Bao Jian Gong
General health
Si Shi Jiu Shi Jing Luo Dong Gong
To benefit the meridian system
Xing Nao Ying Shen Gong
Nervous system
Jiu Jiu Huan Tong Gong
Anti senility
Xing Ti Shi Yun
General health
San Xiao Jiu Zhi Gong
Metabolic system
Fundamental Routines
Exercise
Function
Hanzi
Ning Shen Lian Yi Tiao Xin Gong
Regulating the Heart/Mind
宁神练意调心功
Dao Qi Ling He Tiao Xi Gong
Guiding Qi to harmonise Breath
导气令和调息功
Yin Ti Ling Rou Shi San Shi
13-Posture flexibility exercise
引体令柔十三式
Yang Xue Bu Qi Yi Shou Gong
Nourish Blood & replenish Qi for longevity
养血补气益寿功
九九还童功
醒脑宁神功
养生太极刀
养生太极剑
School of Daoist Yangsheng Arts
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem