© ChanQuanShu
DaoYin YangSheng
San Xiao Jiu Zhi Gong 三消九治功
Metabolic System Routine
Exercise
Pinyin
Hanzi
1
Swallow Saliva
Tunjin Yanye
呑津咽液
2
Spirit Dragon Holds Head High
Shenlong Angshou
神龙昂首
3
Pilgrim Breaks Handcuffs
Xingzhe Tuokao
行者脱铐
4
Guide Above Pull Below
Daoshang Yinxia
导上引下
5
Auspicious Clouds Around the Door
Dongqi Xiangyun
栋起祥云
6
Gold Hammer Nourishes the Kidneys
Jinchui Zishen
金槌滋肾
7
Eliminate Thirst
Rangu Chuke
然谷除渴
8
Silver Hammer Opens the Channels
Yinchui Tongguan
银槌通关
9
Bronze Hammer Strikes Stomach Shu Point
Tongchui Shuwei
铜槌俞胃
School of Daoist Yangsheng Arts
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem